Speak direct method

direct method

Novinka v Jazykovej škole VaV!!!

Nemecky, francúzsky a španielsky jazyk certifikovanou Speak direct method.

Už z názvu vyplýva, že ide o metódu, ktorá obchádza zastarané prístupy v učení sa cudzieho jazyka a ide na to priamo :)

Priama metóda - SPEAK DIRECT METHOD® sa sústreďuje na najdôležitejší aspekt cudzieho jazyka a to je rozprávanie. Táto metóda bola vytvorená v roku 2004 a prvý krát aplikovaná v škole Peritus-Speed School.

Pri použití direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej hodiny. Lekcia je usporiadaná vo forme špeciálne navrhnutého dialógu medzi učiteľom a jednotlivými študentmi v skupine. Každý zúčastnený študent musí odpovedať učiteľovi na dané otázky priamo v novom jazyku bez prekladania si textu do svojho rodného jazyka. Odpovedá celou vetou s použitím prebratých slovíčok a gramatiky tesne predtým. Rodný jazyk študenta sa pri výučbe nepoužíva a ak sa aj použije, tak len minimálne pre lepšie pochopenie preberaného učiva.

Keď študent odpovedá na kladenú otázku učiteľ pomáha s odpoveďou študentovi napovedaním slovíčok a opravovaním gramatiky a prízvuku. Počas hodiny učiteľ rozpráva na študentov prirodzeným spôsobom pri dodržiavaní vysokej dynamiky a tempa hodiny. Takto si každý z prítomných študentov postupne zvyká na intonáciu a rýchlosť hovorenej formy jazyka. Až 80% lekcie je zameraných na rozprávanie. Účastníci si počas vyučovacej hodiny nemusia robiť žiadne poznámky pretože celá látka preberaná počas hodiny je súčasťou učebnice a je zaznamenaná aj na CD nosičoch. Sú súčasťou každej učebnice.

Výhody priamej metódy:

  • naučíte sa rozprávať v cudzom jazyku niekoľko krát rýchlejšie
  • cudzí jazyk sa učíte v reálnom prostredí
  • zbavíte sa zábran komunikovať
  • rýchlo napredujete v budovaní slovnej zásoby
  • naučíte sa rozprávať v cudzom jazyku niekoľko krát rýchlejšie
  • gramatiku sa naučíte používať prirodzene v hovorovej forme
Priamou metódou sa u nás môžete učiť:
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk

 

spd