1

Kontakt

Agentúra VaV Slovakia http://www.vavslovakia.sk   VaV Akademy http://www.vavakademy.sk Mgr. Zuzana Palková telefón: 0948 996 639 e-mail: info@vav.sk
Autoškola VaV http://www.autoskolavav.sk Veronika Výrostková telefón: 0948 656 212 e-mail: autoskola@vav.sk
Jazyková škola VaV http://www.jazykovaskolavav.sk Bc. Sebastián Jurko telefón: 0948 488 400 e-mail: info@jazykovaskolavav.sk
Založenie s.r.o. VaV http://www.zalozeniesrovav.sk JUDr. Stanislav Šemega telefón: 0917 159 791 e-mail: info@zalozeniesrovav.sk
Vrátenie dani http://www.vrateniedani.sk Mgr. Zuzana Palková telefón: 0948 996 639 e-mail: zuzana.kacvinska@vav.sk
Média Východ http://www.mediavychod.sk Mgr. Zlata Šebešová telefón: 0948 196 604 e-mail: marketing@mediavychod.sk
Savoy http://www.savoypo.sk Ing. Monika Sekeráková telefón: 0908 192 500 e-mail: info@savoypo.sk
Salon krásy Savoy http://www.salonkrasysavoy.sk Barbora Sabatulovátelefón: 0907 108 877, 0948 996 639e-mail: info@salonkrasysavoy.sk